Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, patvirtina, jog su Taisyklėmis susipažino.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.
1.4. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais taikomais teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetetinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.
3.2 Pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.
3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo prekių užsakymo metu pasirinktu būdu ir nurodytu adresu.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti jo asmens duomenis laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Prekių užsakymas, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos.
5.2. Užsakymai priimami www.lamelique.shop esančiomis užsakymo formomis. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. PVM yra įtrauktas į www.lamelique.shop nurodytas prekių kainas.
5.3. Pirkėjui patvirtinant užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali: elektronine bankininkyste (Mokėjimus apdoroja Paysera).
5.5. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės pirkėjui pristatomos Omniva kurjeriais ir paštomatais.
6.4. Prekės Pirkėjui suruošiamos per 1-4 darbo dienas po apmokėjimo.
6.5. Lietuvoje prekės yra pristatomos per 1-3 darbo dienas.
6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
6.9. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

Prekių kokybės garantija

7.1. Visi www.lamelique.shop parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. www.lamelique.shop elektroninė parduotuvė remiasi Lietuvos Respublikos įstatymais, todėl taip pat vykdo prekių grąžinimo politiką. Įsigytus produktus galima grąžinti įmonei, šiais atvejais:
8.2. Jeigu Jūsų gauta prekė neatitiko tos, kurią įsigijote elektroninėje parduotuvėje.
8.3. Jeigu prekės dydis Jums netinka ar nepatiko prekės išvaizda, siūlome Jums ją pakeisti (reikės mokėti tik už kitos prekės pristatymą).
8.4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, suteikiame klientui galimybę grąžinti įsigytą prekę – procesui įgyvendinti, kaip ir yra nurodyta, suteikiame 14 (keturioliką) dienų. Laikotarpis yra pradedamas skaičiuoti nuo tos akimirkos, kai siuntą yra atsiimta pirkėjo.
8.5. Įspėjame, jog prekės, kurias norite grąžinti, privalo būti nenaudotos, nepraradusios pirminės – prekinės išvaizdos, vizualinių bruožų (Išskyrus atvejus, kai prekė yra brokuota ar defektuota). Pakuotė taip pat turi būti nepažeista, nesugadinta, nedeformuota. Pastaba – atidaryta pakuotė nėra įvardijama, kaip pažeidimas, jeigu tikslas buvo įsitikinti, jog gautas daiktas atitinka elektroninėje parduotuvėje nurodytą aprašymą.
8.6. Grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
8.7. Grąžinant prekę reikia nurodyti šią informaciją: užsakymo numerį, grąžinamos prekės pavadinimą bei kodą, pirkimo datą.
8.8. Mūsų elektroninė parduotuvė įsipareigoja, gavusi grąžinta prekę, kompensuoti pinigus per 10 darbo dienų.
8.9. Klientui, panorusiam gautą prekę pakeisti kita, galioja produkto pristatymo terminai, esantys elektroninės parduotuvės nuostatuose.
8.10. Grąžinti prekes galima paštomatu.
8.11. Pagal teisės aktą negali būti grąžintos arba keičiamos šios prekės: parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai. Prekės, kurios gaminamos pagal individualų užsakymą.
8.12. Pirkėjas, kuris grąžina nepatikusias arba netikusias prekes, turi apmokėti pats patirtas tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Rinkodara ir informacija

9.1. Pardavėjas www.lamelique.shop gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
10.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.6. Prašymą/skundą dėl įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į Pardavėją.
10.7. Jeigu turite kokių nors klausimų, kreipkitės el. paštu info@lamelique.shop

Prekių pristatymas

Omniva paštomatai

Siuntos paruošiamos ir išsiunčiamos per 1-4 darbo dienas. Prekės pristatomos į Omniva siuntų atsiėmimo terminalą (paštomatą) visoje Lietuvoje. Siuntos po išsiuntimo pristatomos per 1 – 2 darbo dienas. Kai prekės yra pristatomos į paštomatą, gavėjas yra informuojamas trumpąja SMS žinute, kur bus visa reikalinga informacija siuntai atsiimti iš paštomato. Gavėjas gali atsiimti siuntas iš paštomato bet kuriuo paros metu. Siunta Omniva paštomate saugoma 7 kalendorines dienas.

Grąžinimas

Internetu pirktos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos.

Norėdami grąžinti prekę atgal, kreipkitės el. paštu info@lamelique.shop arba tel. +370 604 74643.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos;
  • Grąžinama kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta (kartu turi būti grąžinamos už pirkinį gautos dovanos bei mėginukai);
  • Kokybiškų prekių grąžinimo atveju, Pirkėjas turi apmokėti prekių grąžinimo išlaidas (grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos);

www.lamelique.shop el. parduotuvė turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Grąžinimas per paštomatą:

Vieno užsakymo prekes reikia supakuoti į vieną dežutę ir tvarkingai užklijuoti. Siuntos lipduką atspausdins paštomatas.
Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus į nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

Krepšelis
Krepšelis tuščiasGrįžti į katalogą
Pristatymo skaičiuoklė
Nuolaidos kodas